Deer
.

Fallow Deer buck

Fallow Deer buck

Fallow Deer doe

Fallow Deer buck - 1

Fallow Deer buck - 2

Fallow Deer doe - 3

Fallow Deer doe

Fallow deer bucks

Fallow Deer buck

Fallow Deer doe - 4

Fallow Deer bucks - 5

Fallow Deer buck - 6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fox

Fox at Polemere

Fox on Longmynd

Fox at Polemere - 1 Fox on Longmynd - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Grey Squirrel

Grey Squirrel

Grey Squirrel

Grey Squirrel

Squirrel - 1 Squirrel - 2 Squirrel - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Snakes

Grass Snake at Venus Pool

Grass Snake at Venus Pool

Grass Snake - 1 Grass Snake - 2